Ανάλογα με την προτίμηση σας επιλέξτε αριστερά:

  • το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (ΣΔΑ)» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness) με τις εξής δύο ειδικεύσεις:
    1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 6η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ»
    2. Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies) (πρώην Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών - Competitiveness Strategy of Countries and Regions).
  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατεύθυνση το Στρατηγικό Μάνατζμεντ»

 

Παρουσίαση ΔΠΜΣ ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα: