Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "MBA-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" διδάσκουν μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον, η επιστημονική ομάδα διδασκόντων πλαισιώνεται και από διδάκτορες στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού ή/και εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

 • Χρήστος Πιτέλης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Προγράμματος
 • Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής ΠΜΣ με ειδίκευση "Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών"
 • Μαριλού Ιωακειμίδη, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 • Ηλίας ΓΚαραγιάννηςΚαθηγητής University George Washington - USA, Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 • Δημήτριος Καλλιώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μαρίνα Παπαναστασίου, Kαθηγήτρια University of Leeds-U.K., Επισκέπτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 • Σεραφείμ ΠολύζοςΚαθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Γιάννης Σαράτσης, ΕΔΙΠ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Βασίλειος Τσέλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας