Αρχική σελίδα » ΔΠΜΣ "ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness - Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (ΣΔΑ)" με 2 ειδικεύσεις

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Προγράμματος

 

Aγαπητή/έ υποψήφια/ε φοιτήτρια/ή,

Σας καλωσορίζω στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness) που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 6η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
  2. Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies) (πρώην Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών - Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει  στη δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και ως στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της δημιουργικής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ηθικές, διοικητικές και κοινωνικές ευθύνες των επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα προσφέρει στους φοιτητές νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών και επιχειρησιακών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία αναδεικνύοντας  τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύοντας τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων στο πλαίσιο της στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε  η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται να αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων δια της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case-studies).

Το ΔΜΠΣ ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών.

Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί ένα ηγετικό στέλεχος. Στο πρόγραμμα αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών με την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως και η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και η ανάλυση εγχώριων και διεθνών θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜBA) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην πράξη. Στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,

Ιωάννης Λεβεντίδης

Καθηγητής